#کلیپ_صوتی

 

* مروارید پنهان *

 

1- چراپیامبر(ص) ، فاطمه زهرا(س)را «إنسیة حورا» خطاب میکرد؟

2- دخترپیامبر باچه چیزهایی در دنیا مانوس بود؟

#حجت_الإسلام_انصاریان