موضوع: مهدویـــــــــت / بحث: سیــد حسنی

 

جهت دریافت صوت جلسات مهدویـــت بحث : سیـد حســـنی ، توسط استاد : حضرت آیت الله طبسی (حفظه الله)

بر روی لینک های زیر کلیک نمائید .

هزینه استفاده : ختــم 1 صلوات جهت سلامتی و تعجیل در أمر فرج حضرت ولیعصر (عج)

 

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 1

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 2

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 3

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 4

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 5

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 6

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 7

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 8

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 9

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 10

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 11

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 12

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 13

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 14

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 15

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 16

 

فایل PDF  جلسات بصورت تنظیم شده :

دریافت فایل PDF سیـّـد حسنی


 

من الله توفیق