ویژگی طرفداران ابن تیمیه در کلام عالم اهل سنت

 

 

« یا خیبه من اتبعک فإنه معرض للزندقه والانحلال و لا سیما إذا کان قلیل العلم والدین باطولیا شهوانیا. لکنه ینفعک ویجاهد عندک بیده ولسانه وفی الباطن عدو لک بحاله وقلبه  فهل معظم أتباعک إلا قعید مربوط خفیف العقل، أو عامی کذاب »


ذهبی در نامه ای به ابن تیمیه چنین می نویسد:


ای بیچاره هر کسی که از تو پیروی کند در معرض کفر قرار می گیرد به خصوص اگر علم و دینداریش کم باشد و اهل باطل وبه دنبال شهوات نفسش باشد ولی آن شخص به تو نفع می رساند و با دست و زبانش به تو کمک می کند اما در باطن و درونش دشمن تو است آیا جز این است که پیروان تو جز افراد زمین گیر و دست و پا بسته و کم خرد و یا بی سواد و یا بسیار دروغگو،هستند؟

السیف الصقیل، ص152


ابن تیمیه اسلام را پاره پاره کرد [مصادر اهل سنت]

 

 

شیخ یوسف الدجوی (از علمای بزرگ اهل سنت):

 وانظر کتب المذاهب الاربعة (حتی مذهب الحنابلة) فی آداب الزیارته - صلی الله علیه وسلم - تجدهم قد استحبوا التوسل به إلی الله تعالی حتی جاء ابن تیمیة فخرق الاجماع وصادم المروز فی الفطر، مخالفاً فی ذلک العقل والنقل.

در کتب مذاهب چهارگانه (حتی مذهب حنابله)  آداب زیارتش - صلی الله علیه (وآله) وسلم- را نگاه کن، خواهی دید که همه توسل به او را مستحب دانسته اند، تا اینکه ابن تیمیه آمد و جماعت مسلمین را پاره پاره نموده، به آنان صدمه زد. او در این مورد با عقل و نقل مخالفت کرد.

مقالات و فتاوی الشیخ یوسف الدجوی.ج1 ص256.ط الامیریة_القاهر

 

شفا گرفتن عالم اهل سنت با تربت امام حسین (علیه السلام)

 

 

سمعت أحمد یقول: سمعت أبا بکر یقول: سمعت الخلدی یقول:کَانَ فِیَّ جَرَبٌ عَظِیمٌ کَثِیرٌ، قَالَ: فَمَسَحْتُ بِتُرَابِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ، قَالَ: فَغَفَوْتُ فَانْتَبَهْتُ، وَلَیْسَ عَلَیَّ مِنْهُ شَیْءٌ.


ابو محمد خلدی ( از شیوخ و ائمه ی اهل سنت ) می گوید که بیماری پوستی شدیدی داشتم پس تربت قبر حسین را به پوستم کشیدم و بعد از آن خوابیدم.وقتی بیدار شدم اثری از بیماری نیافتم.


الطیوریات ،ج3، ص912، ح847 / ط اضواء السلف